Sep 26, 2012

Novi brojevi telefona i e-mailovi


Od danas su aktivni novi brojevi telefona i e-mailovi.


  • Maloprodaja 1 Jovana Mikića 94, Subotica :  024/ 4 155 101
                                                                         024/ 576 756
                                                                                  e-mail: subotica1@warner.rs

  • Maloprodaja 2 Trg Jakaba i Komora 22, Subotica : e-mail: subotica2@warner.rs

  • Veleprodaja    Jovana Mikića 94, Subotica :  024/ 4 155 108
                                                                       024/ 4 155 107
                                                                       024/ 4 155 106
                                                                       024/ 576 760 
                                                                                   e-mail: veleprodaja@warner.rs